Ons geloof

 

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Veel van onze voorouders zijn door hun geloof een voorbeeld voor ons geworden. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God.

Hebreën 11:1-2


kneeling + crossWij zijn geen kerk of denominatie (religie), enkel een groep van mensen uit verschillende strekkingen die geloven in de Heer Jezus Christus. Wij geloven dat Hij door Zijn kruisdood en opstanding ons gered heeft. De bijbel is voor ons de maatstaf, wanneer we ons afvragen welke handelingen of paden we moeten nemen in verschillende situaties hanteren we de BIB-ROE (BIBlical Rules Of Engagement/ Bijbelse regels van verplichtingen).

Wij als christenen zijn niet gewoon aangesloten bij een Motor Club, we maken allen deel uit van een unieke missie binnen de Motor Club cultuur. Onze patch toont aan dat we ons identificiëren met de Motor Clubs maar wij hebben een Goddelijke doel. We leven voor en om de Heer Jezus Christus te dienen. We verdienen onze patch op dezelfde manier als andere Motor Clubs, maar we gebruiken deze om Christus te verheerlijken; niet onze club noch onzelf. Alles wat we doen heeft een Goddelijke doel, een schriftelijke fundering die ons identificieert in de lichaam van Christus.

Graag een leesplan volgen samen met ons? Klik op volgende link en registreer je om dagelijks gratis een thematische leesplan te ontvangen.

Ons geloof is in feite gebaseerd op volgende punten:

- We geloven in 1 God (Markus 12:29)
- We geloven in de 3-eenheid (God, Jezus en Heilige Geest) (1Joh 5:7-8)
- we geloven dat God, zijn enig geboren zoon heeft gestuurd opdat één ieder die in Hem gelooft niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben. (Joh 3:16)
- We geloven dat de Bijbel geïnspireerd is door de Heilige Geest zelf en dat deze de absolute waarheid inhoudt. (2 Petrus 1:20-21)
- We geloven dat onze taak op deze wereld het verheerlijken is van God en dat we in zijn dienst staan. (Matt 5:16)
- We geloven in Zijn woord en willen hiervan getuigenis zijn in deze wereld. (Romeinen 10:13-15 ; Handelingen 1:8)
- We geloven dat God geen aanziens des persoon heeft maar dat Hij ieder volgens hetgeen in zijn hart heerst beroordeelt.(Rom 2:11; Rom. 10:12)

 

! Aandachtspunt !!
De bijbel moet niet gelezen worden met verzen maar in zijn geheel. We staan erachter dat men de context (geheel van de onderwerp) leest en begrijpt.